Kehitysyhtiö Fokus Oy

HenkilöarvioinnitHenkilöarvioinnit ja psykologiset resurssikartoitukset auttavat organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa uusien työntekijöiden ja esimiesten rekrytoinnissa sekä muissa henkilövalinnoissa. Haastattelun lisäksi käytämme erilaisia psykologisia testejä, ryhmätilanteita, simulointitehtäviä sekä erilaisia toimintatapaa arvioivia tehtäviä.

Työjaksamisen tukena

Henkilöarviointien merkitys on oikein käytettynä kuitenkin vähintään yhtä suuri uran keskivaiheilla ja myös uran seniorivaiheessa. Tällöin voidaan soveltuvuuden lisäksi tarkastella työjaksamiseen liittyviä asioita. Yhdessä henkilön ja organisaation kanssa voidaan rakentaa realistisia tehtävänkuvia. Kun henkilö pääsee työskentelemään realististen resurssiensa kanssa selkeäksi suunniteltua perustehtävänsä, työjaksaminen on kohdallaan.

Urasuunnittelun apuna

Henkilön ominaisuuksien ja organisaation tavoitteiden yhteensovittaminen on monimutkainen ja monisyinen kokonaisuus. On tärkeää, että henkilö on selvillä omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan, samoin kuin rajoitteistaan. Henkilöarvio toimii parhaimmillaan realistisen urasuunnittelun työvälineenä. Organisaation näkökulmasta on tärkeää tietää henkilöstön realistiset resurssit. Siltä pohjalta on myös mahdollisuus lähteä kehittämän niitä.

Psykologin tekemä henkilöarvioinnin ei pidä jäädä kaappiin pölyttymään rekrytoinnin jälkeen vaan olla aktiivinen kehittämisväline sekä yksilön, että organisaation tavoitteissa. Kokemuksemme mukaan organisaatioissa on yllättävän paljon käyttämätöntä potentiaalia ja yllättävän paljon jaksamista, joka vain odottaa ihmisten ilmoille pääsyä.

Rekrytointiprosessit ja soveltuvuusarvioinnit