Kehitysyhtiö Fokus Oy

ToimintatapammeYritysten, henkilöstön ja yrittäjien kehittämistarpeet vaihtelevat. Käytämme organisaation perustilanteen kartoittamisessa tarpeen mukaisia työkaluja ja toimintamenetelmiä. Otamme toimeksiannoissamme usein myös kantaa organisaation toimintamallien ja rakenteiden toimivuuteen.

Työkaluina perustilanteen kartoittamisessa käytämme toimintatapa-analyysi työkalua, keskusteluja, haastatteluja ja kyselylomakkeita.

Johtamisen, esimiestoiminnan ja yhteistyön kehittämisessä järjestämme asiakasorganisaation ja perustilanneselvityksen mukaan räätälöityä valmennusta ja koulutusta sekä yksilö-, ryhmä ja yhteisötyönohjausta ja myös esimiescoachausta.

Lähestymistapamme asiakastoimeksiantoihin on konkreettista, käytännönläheistä ja tuloksellista.

Toimintamme eroaa tyypillisestä liikkeenjohdon konsultoinnista siinä, että toimimme asiakkaan kanssa jatkuvassa, läheisessä yhteistyössä pitkän tähtäimen toiminnan tehokkuuden ja työkunnon sekä jaksamisen takaamiseksi.

Käytämme henkilöstöresurssien kartoituksessa mm. 360 astetta haastatteluja, henkilötestauksia.

Tavoitteemme työssä jaksamisen ja työkunnon kohdalla on, että ”Kun jaksat työssäsi paremmin, nautit myös työstäsi ja elämästäsi enemmän.” Kun yrityksesi työkunto on kohdallaan, sen menestymisen edellytykset paranevat.

Työurien pidentäminen ei onnistu vain lainsäädäntöä muuttamalla. Tarvitaan konkreettisia toimi työssä jaksamisen, motivaation ylläpitämisen sekä erityisesti psyykkisen ja fyysisen työkunnon ylläpitämiseksi.

On hyvä muistaa seuraava: eurooppalaisen vuonna 2010 julkaistun työhyvinvointitutkimuksen tulosten mukaan jokainen työhyvinvointiin panostettu 1 € tuottaa takaisin 2-5€.